Webmaster Har Op`t Veld                         Copyright © Stichting”Tussen Roer en IJzeren Rijn”                   Designed bij Har Op`t Veld
Tijdens het jubileumconcert van de fanfare O.L. Vrouw in ’t Zand werd op zondag 12 juli 2015 – wegens de vele grote en belangrijke verdiensten voor het promoten en/of opwaarderen van het toeristisch belang van Roermond-Zuid – ‘t Zandjmenke feestelijk en stijlvol uitgereikt aan de Stichting “Tussen Roer en IJzeren Rijn”.  De erespeld werd in ontvangst genomen door een afvaardiging van het bestuur, de heren Huub Heckmann en Boudewijn Slaaf, terwijl het belang van deze uitreiking ook nog eens werd onderstreept doordat (naast de vele betrokken belangstellenden) ook aanwezig waren de Gouverneur van de Provincie Limburg dhr. Bovens, de gedeputeerde dhr. Koopmans en de Roermondse wethouder van cultuur dhr. Pleyte.
Stichting “Tussen Roer en IJzeren Rijn” ontvangt `t Zandjmenke
Dat ook de met de Stichting samenwerkenden in de eer delen moge duidelijk zijn, zoals door beide heren werd benadrukt. De Stichting werkt samen met de School voor Praktijkonderwijs Roermond, de Broeders van Liefde(het St. Jozefbos), het Huis van Welzijn, het landschapsontwikkelingsbureau Kragten BV en sinds kort ook het Technasium van het Lyceum Schöndeln
’t Zandjmenke Elk jaar, meestal tijdens het oudjaarsconcert, wordt door onze fanfare ’t Zandjmenke uitgereikt aan een persoon die zich bijzonder inzet voor de gemeenschap Kapel, Kemp, Kitskensberg, Kitskensdal of Heide. Deze onderscheiding is in 1993 in het leven geroepen door voormalig voorzitter Dré Peters. Hij was van mening dat een groot aantal vrijwilligers zichtbaar of onzichtbaar actief zijn binnen onze gemeenschap, en zodoende van grote waarde zijn. Om de waardering voor hun inzet te onderstrepen, ontvangen zij deze onderscheiding. Het bestuur van de fanfare beslist wie de onderscheiding ten deel valt. ’t Zandjmenke is een prachtige zilveren speld, gemaakt en gesponsord door juwelier Wisse aan de Kapellerlaan. (bron: jubileumboekje fanfare O.L. Vrouw in ’t Zand 1890-2015)
_______________________________________________________________________________________________________________
Wij zijn als bestuur trots en zeer erkentelijk voor het ontvangen Zandjmenke!