Webmaster Har Op`t Veld                         Copyright © Stichting”Tussen Roer en IJzeren Rijn”                   Designed bij Har Op`t Veld
Actueel
Mascotte Stichting
Ardilla
           Start revitalisering Ursulinenbos in Roermond-Zuid Op een hoge stuifduin ligt, omsloten door de Oude Keulsebaan, de Ratommerweg en de Sint Wirosingel, het Ursulinenbos. In dit bosgebied lag van 1921 tot 1975 een buitenverblijf van de Zusters Ursulinen, vandaar ook de naam.  Het bos fungeert als een multifunctionele overgangszone van het stedelijk gebied naar het achterliggende landelijke gebied en vormt een uitloopgebied voor diverse mensen uit de wijk. Het verheugt het bestuur van de Stichting Tussen Roer en IJzeren Rijn, dat al  vele jaren ijvert voor verfraaiing van dit unieke bosgebied, dat de Gemeente Roermond in goed overleg met de Stichting een vlekkenplan en actieplan heeft opgesteld voor de komende jaren. Om tot een vitaler, functioneler én veilig bos te komen zijn op korte termijn wel acties nodig, waarbij de diverse functies van het bos zo goed als mogelijk samen komen, zonder het verhaal en de karakteristieke eigenschappen verloren te laten gaan. De gemeente Roermond start daarom binnenkort al met de eerste werkzaamheden door diverse bomen te kappen om het bosje veilig en vitaal te houden. Het hout van het bos wordt grotendeels ter plaatse hergebruikt, ook wordt daarna jong plantsoen terug geplant. Voor bewoners van Roermond-Zuid en andere gebruikers van het bosje kan er door de werkzaamheden in en om het bosperceel de komende tijd overlast ontstaan of kan het bos even minder goed toegankelijk zijn. De revitalisering omhelst o.a. het toegankelijker maken van het bos, het duidelijker inrichten van het gebied ten behoeve van de diverse functies (honden uit laten, natuurlijk spelen,  recreëren  en natuurontwikkeling) en het plaatsen van informatieborden. Ook zullen er, uit hout dat vrijkomt uit het bos, kenmerkende houtsculpturen gemaakt worden die het verhaal van het bos zullen vertellen. Hopelijk kunnen we over enige tijd constateren, dat het Ursulinenbos (in de volksmond ook wel Nonnenbos genoemd) toegankelijker en veilig is met een recreatieve meerwaarde en een verfraaiing voor de omgeving. Heeft u vragen over bovenstaande of bent u benieuwd naar wat er in het bosje zoal gaat gebeuren dan kunt u hierover contact opnemen met de afdeling Openbare Ruimte van de gemeente Roermond.