Voorzitter:              H.Heckmann          e-mail: h.heckmann@kpnplanet.nl   Penningmeester:   J.v.d.Hoeven          e-mail  jewvanderhoeven@gmail.com                                                                                               R.Frencken           e-mail  rene.frencken@ziggo.nl                                  H.Op`t Veld           e-mail  haroptveld@ziggo.nl                                                               G.Benthem           e-mail  g.benthem4@gmail.com                                                                                                                                                                                               Corespondentie via tussenroerenijzerenrijn@gmail.com Ingeschreven bij de KVK onder nummer 53948300 Oprichtings: Datum Stichting 15-11-2011 Bankrekeningnummer:NL53INGB0007770124 ING bank Roermond Mocht u ook geïnteresseerd zijn in onze activiteiten en ons financieel willen ondersteunen dan kunt u contact opnemen met één van onze bestuursleden.                               
Contact
Webmaster Har Op`t Veld                         Copyright © Stichting”Tussen Roer en IJzeren Rijn”                   Designed bij Har Op`t Veld
Ardilla
Het Bestuur
G.Benthem R.Frencken H.Heckmann J.v.d.Hoeven H.Op`t Veld