De IJzeren Rijn
De ijzeren Rijn (spoorlijn tussen Antwerpen en Mönchen Gladbach) vormt de grens tussen Kitskensberg en het beekdal waar nu de Maasnielder beek stroomt ten noorden van de IJzeren Rijn. Deze werd geopend op 20 juli 1879. Zonder het Scheidingsverdrag van 19 april 1839 ( de scheiding tussen België en Nederland) was deze spoorlijn er nooit gekomen. De spoorlijn loopt door drie landen namelijk België, Nederland en Duitsland en werd in hoofdzaak voor goederen vervoer gebruikt met uitzondering van de jaren `40-`45 toen vond hierop ook troepenvervoer plaats. Op 1 september 1944 omstreeks 9 uur in de morgen vond ten oosten van Roermond in de huidige wijk Kitskensberg een beschieting plaats van een daar passerende munitietrein die dan ook werd getroffen en waardoor de explosieven over een groot deel van de toenmalige akkers werd verspreid. Voor de bouw van de Roertunnel en de oosttragent ( verbindingsweg tussen de A73 en industrie terrein Roerstreek) moest dan ook eerst een explosieven onderzoek plaats vinden, wat de nodige explosieven opleverden . Ook in de wijk Kitskensberg is door de jaren heen veel munitie opgespoord en verwijderd. Zelfs in speeltuin Kitskensberg zijn in 2010 nog explosieven gevonden en geruimd.
Spoorbaan IJzeren Rijn maasnielderbeek
Webmaster Har Op`t Veld                         Copyright © Stichting”Tussen Roer en IJzeren Rijn”                   Designed bij Har Op`t Veld