De Roertunnel
Aan de bouw van de tunnel ging een jarenlange discussie vooraf. Tal van voorstellen werden verworpen en mede door de bemoeienis vanuit de betrokken bewoners, verpersoonlijkt door de stuurgroep “Tunnel A73 Roermond” werd gekozen voor de complete ondertunneling van het Roerdal middels een reeds beproefde bouw-constructie en aanleg methode. De noordelijke ingang van de tunnel is gelijkgehouden met de zogenaamde steilrand, een hoogte verschil dat ontstond uit de oude loop van de Roer. In een uitgegraven sleuf werden tunnel segmenten van elk 23 meter gebouwd in een jaar tijd werden op deze manier 50 segmenten gerealiseerd. Er werd op meerdere plaatsen tegelijk gebouwd. In een bouwdok voor afzink elementen werden caissons van 150 meter lengte gebouwd. Waren de eerste twee caissons klaar dan werd er water in het bouwdok gepompt en de caissons die aan de voor en achterkant met panelen gesloten waren gingen drijven en konden naar hun plaats in het Roerdal worden gesleept om met behulp van een specialistisch bedrijf te worden afgezonken. De Roertunnel beschikt over drie dienstgebouwen van waaruit de techniek wordt geregeld. Het geheel werd dan als een twee baans autosnelweg zonder vluchtstrook ingericht met extra aandacht voor veiliheid van het doorrijdend autoverkeer.
Webmaster Har Op`t Veld                         Copyright © Stichting”Tussen Roer en IJzeren Rijn”                   Designed bij Har Op`t Veld